Record:   Prev Next
作者 饒遠 (1957-) 著
書名 中国西南边疆体育发展特征与模式硏究 / 饶远, 刘竹, 刘坚等著
出版項 北京 : 人民出版社, 2011
國際標準書號 9787010105406 (平裝) : 人民幣36.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  377.9 948-2    在架上    30550112708159
版本 第1版
說明 2, 299面 : 圖, 表 ; 23公分
附註 拼音題名: Zhong guo xi nan bian jiang ti yu fa zhan te zheng yu mo shi yan jiu
含參考書目
主題 中國 -- 邊疆 -- 歷史 csht
體育 csht
Alt Author 劉竹 (1957-) 著
劉堅 (1960-) 著
Alt Title Zhong guo xi nan bian jiang ti yu fa zhan te zheng yu mo shi yan jiu
Record:   Prev Next