Record:   Prev Next
書名 中囯妇女人名词典 / 卓承元主编
出版項 石家庄市 : 河北科学出版社, 1991[民80]
國際標準書號 7537506035
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  R 982.04 183    館內使用    30550111062160
版本 第1版
說明 [108], 612面 ; 21公分
人民幣22.5元 (精裝)
附註 拼音题名: ZHONGGUOFUNU RENMING CIDIAN
Alt Author 卓承元 主編
Alt Title Zhong guo fu nu ren ming ci dian
Record:   Prev Next