Record:   Prev Next
作者 李仁彬 著
書名 中国协商民主理论与实践探析 / 李仁彬等著
出版項 成都 : 四川大学出版社, 2011
國際標準書號 9787561453445 (平裝) : 人民幣28.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  361.41292 161.4    在架上    30550112628886
說明 [26], 359面 ; 21公分
附註 拼音題名: Zhongguo xie shang min zu li lun yu shi jian tan xi
國家社會科學基金項目
含參考書目
主題 社會主義 -- 中國 csht
Alt Author 黃國華 著
楊子均 著
吳亞梅 著
吳碧君 著
Alt Title Zhongguo xie shang min zu li lun yu shi jian tan xi
Record:   Prev Next