Record:   Prev Next
作者 吳興華 (1970-) 著
書名 论后现代主义对科学与启蒙精神的批判 / 吳兴华著
出版項 芜湖市 : 安徽帅范大学, 2013
國際標準書號 9787567606074 (平裝) : 人民幣32.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  143.5 130    在架上    30550112762891
 文哲所  143.893 8846    在架上    30580003060733
版本 第1版
說明 [4], 241面 ; 24公分
附註 含參考書目
拼音題名: Lun hou xian dai zhu yi dui ke xue yu qi meng jing shen de pi pan
主題 後現代主義 csht
Alt Title Lun hou xian dai zhu yi dui ke xue yu qi meng jing shen de pi pan
Record:   Prev Next