MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  111220s2011  cc      000 0 chi d 
020  9787560744797 (精裝) 
040  AS|bchi|cAS 
041 0 chi 
100 1 吳式芬|d(1796-1856)|e撰 
245 10 金石彙目分編 |b二十卷, 補遺十九卷 /|c(清)海豐吳式芬撰 ; 
    (清)海豐吳重周, (清)吳重憙補輯 
250  第1版 
260  濟南市 :|b山東大學出版社,|c2011 
300  2冊 ;|c27公分 
490 1 山東文獻集成. 第四輯 ;|v19-20 
500  山東省圖書館藏清光緒海豐吴氏刻民國文禄堂印本 
501  金石彙目分編(二)與諸城劉氏金文拓本釋--簠齋臧古目五種--
    濰縣陳氏寶簠齋藏器目--簠齋吉金錄--陳簠齋先生手題奇篆拓本--
    濰縣陳氏金文拓本釋合刊 
700 1 吳重周|d(清)|e補輯 
700 1 吳重憙|d(清)|e補輯 
830 0 山東文獻集成.|n第四輯 ;|v19-20 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 927.12 0144  v.4:19    在架上    30530105845119
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 927.12 0144  v.4:20    在架上    30530105845127
 文哲所參考室  RS 671.2708 8676  v.4:19    在架上    30580002944192
 文哲所參考室  RS 671.2708 8676  v.4:20    在架上    30580002944200