Record:   Prev Next
作者 吳錦標 著
書名 邓小平法治思想研究 / 吴锦标著
出版項 济南市 : 山东大学出版社, 2001[民90]
國際標準書號 7560722725
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  005.13244 130    在架上    30550111692941
版本 第1版
說明 [5], 363面 ; 21公分
人民幣28.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Deng xiao ping fa zhi xi siang yan jiu
主題 鄧小平 (1904-1997) -- 學術思想 -- 法律 csht
Alt Title Deng xiao ping fa zhi xi siang yan jiu
Record:   Prev Next