Record:   Prev Next
書名 名公書判清明集校釋 : 官吏门・赋役门・文事门 / 周名峰校释
出版項 北京 : 法律出版社, 2019
國際標準書號 9787519732363 (平裝) : 人民幣72.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 356.5 2197    在架上    30530111364360
版本 第1版
說明 [8], 225面 ; 23公分
附註 拼音題名: Minggongshupan qingmingji jiaoshi (guanlimen・fuyimen・wenshimen)
主題 審判 -- 中國 -- 宋(960-1279) csht
Alt Author 周名峰 (1967-) 校釋
Alt Title Minggongshupan qingmingji jiaoshi (guanlimen・fuyimen・wenshimen)
Record:   Prev Next