Record:   Prev Next
作者 周寧東 (1977-) 著
書名 中囯农村信用社改革 : 财政成本和风险控制 / 周宁东著
出版項 北京 : 中國财政经济出版社, 2008
國際標準書號 9787509511664 (精裝) : 人民幣38.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  334.735 219    在架上    30550112348634
版本 第1版
說明 [8], 237面 : 圖, 表 ; 23公分
附註 拼音題名: Zhong guo nong cun xin yong she gai ge
附錄: 有关新一轮农村信用社改革的政策文件选编
含参考书目
主題 農業金融 -- 中國 csht
Alt Title 財政成本和風險控制
Zhong guo nong cun xin yong she gai ge
Record:   Prev Next