Record:   Prev Next
作者 和矛 (1975-) 著
書名 基于嵌入理论的中囯东西部创业影响因素比较研究 / 和矛著
出版項 昆明市 : 云南人民出版社, 2008
國際標準書號 9787222053465 (平裝) : 人民幣25.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  333.66 222    在架上    30550112296064
版本 第1版
說明 [4], 332面 : 圖, 表 ; 21公分
附註 拼音題名: Ji yu qian ru li lun de zhong guo dong xi bu chuang ye ying xiang yin su bi jiao yan jiu
含參考書目
主題 企業 -- 中國 csht
Alt Title Ji yu qian ru li lun de zhong guo dong xi bu chuang ye ying xiang yin su bi jiao yan jiu
Record:   Prev Next