Record:   Prev Next
作者 墨岩 撰稿攝影
書名 浙江古村落地图 / 墨岩撰稿摄影
出版項 杭州 : 浙江人民出版社, 2004[民93]
國際標準書號 7213027069 (平裝) : 人民幣32.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  672.32 855    在架上    30580001975411
 近史所郭廷以圖書館  929.23 731    在架上    30550111920789
版本 第1版
說明 [4], 239面 : 彩图, 彩色地图 ; 21公分
附註 拼音题名: Zhe jiang gu cun luo di tu
主題 浙江省 -- 描述與遊記 csht
Alt Title Zhe jiang gu cun luo di tu
Record:   Prev Next