Record:   Prev Next
書名 紅樓梦曲藝集 / 天津市曲艺团编
出版項 沈阳市 : 春风文艺出版社, 1985[民74]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  857.49 8365:2    在架上    30580000513742
版本 第1版
說明 [5], 142面, 圖版[6]面 : 像 ; 21公分
人民幣1.10元 (平裝)
附註 拼音題名: Hongloumeng Quyi Ji
主題 紅樓夢 csht
講唱戲曲 -- 作品集 csht
Alt Author 天津市曲藝團 編
Alt Title Hongloumeng Quyi Ji
Record:   Prev Next