Record:   Prev Next
書名 姜氏詩文摘錄 二卷 / (清)姜應南輯
出版項 北京 : 國家圖書館出版社, 2015
國際標準書號 9787501355419 (精裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 820.7 4044.1-2  v.174    在架上    30530111179099
版本 第1版
說明 1-268面 ; 27公分
系列 清代家集叢刊 ; 174
清代家集叢刊 ; 174
附註 據清同治刻本影印
與武昌范氏伯侄父子兄弟鄉會選拔試卷合刊
內容: 上卷,靜庵詩集/(明)姜山甫撰--烟波館草/(明)姜曰煥撰--此君齋集/(明)姜曰唯撰--素履堂集/(清)姜之連撰--下卷,輶軒紀事/(明)姜曰廣撰--皇華集/(明)姜曰廣等撰
主題 中國文學 -- 清(1644-1912) -- 作品集 csht
清代文學 lcstt
Alt Author 姜應南 (清) 輯
姜山甫 (明) 撰. 靜庵詩集
姜曰煥 (明) 撰. 烟波館草
姜曰唯 (明) 撰. 此君齋集
姜之連 (清) 撰. 素履堂集
姜曰廣 (明) 撰. 輶軒紀事
姜曰廣 (明) 撰. 皇華集
Record:   Prev Next