Record:   Prev Next
作者 姚家華 著
書名 中囯经济思想简史 / 姚家华, 孙引著
出版項 上海市 : 上海三联书店, 1995[民84]
國際標準書號 7542607340
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 330.92 3211    在架上    30530103358552
版本 第1版
說明 [9], 369面 ; 21公分
人民幣12.90元 (平裝)
附註 拼音题名: Zhong guo jing ji si xiang jian shi
主題 經濟 -- 中國 -- 歷史 csht
Alt Author 孫引 著
Alt Title Zhong guo jing ji si xiang jian shi
Record:   Prev Next