Record:   Prev Next
作者 孫紓 (唐) 撰
書名 唐洛陽縣尉孫嗣初妻韋夫人墓誌并蓋 / (唐)孫紓撰 ; (唐)孫鄭九正書
出版項 唐大中十三年(859)十二月二十六日卒,十四年(860)二月廿七日葬
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館拓片室  T622.52 4050    館內使用    24033
版本 拓本
說明 2幅 ; 誌62x61公分裱於84x72公分;蓋42x40公分裱於84.5x72公分
附註 首題: 唐河南府洛陽縣尉孫嗣初妻京兆韋夫人墓誌銘并序
蓋題: 大唐故韋夫人墓誌銘
誌二十九行行三十一字,蓋三行行三字
正書
蓋周刻花紋
河南洛陽出土
《北京圖書館藏墓誌拓片目錄》第300面著錄
韋氏,京兆杜陵人
有照片及底片. 24033
本件藏入第E0984筒. FSN
主題 韋氏 (唐) -- 墓誌 -- 拓本 csht
墓誌 -- 中國 -- 唐(618-907) -- 拓本 csht
Alt Author 孫鄭九 (唐) 書
Alt Title 河南府洛陽縣尉孫嗣初妻韋夫人墓誌并蓋
孫嗣初妻韋氏墓誌并蓋
Record:   Prev Next