Record:   Prev Next
作者 宋玉璽 著
書名 邓小平与抗日战争 / 宋玉璽著
出版項 北京市 : 中央文献出版社, 2005[民94]
國際標準書號 7507319423
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  982.887 683-122.1    在架上    30550112077175
版本 第1版
說明 4, 359, [1]面, 图版[8]面 ; 23公分
人民幣47.50元 (平裝)
附註 拼音题名: Deng Xiao Ping yu kang ri zhan zheng
主題 中日戰爭(1937-1945) csht
鄧小平 (1904-1997) -- 傳記 csht
Alt Title Deng Xiao Ping yu kang ri zhan zheng
Record:   Prev Next