Record:   Prev Next
書名 中囯共产党历史讲义 / 冯怀璧, 郑健民, 宋豫君主編
出版項 天津市 : 天津人民出版社, 1983[民72]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  576.25 3197    在架上    30560300537914
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  005.91 494    在架上    MHC0063948
版本 第1版
說明 12, 427面 ; 20公分
人民幣1.72元 (平裝)
附註 拼音題名: Zhongguo gongchandang lishi jiangyi
Alt Author 馮懷璧 主編
鄭健民 主編
宋豫君 主編
Alt Title Zhongguo gongchandang lishi jiangyi
Record:   Prev Next