Record:   Prev Next
作者 巴格沃蒂 (Bhagwati, Jagdish, 1934-) 著
書名 贸易保护主义 / 贾格迪什・巴格沃蒂(Jagdish Bhagwati)著 ; 王世华, 常蕊, 郑葵方译
出版項 北京 : 中囯人民大学出版社, 2010
國際標準書號 9787300120515 (平裝) : 人民幣29.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  558.16 1044    在架上    30560300996078
版本 第1版
說明 [7], 134面 : 圖 ; 24公分
系列 当代世界学朮名著
附註 拼音題名: Mao yi bao hu zhu yi
含參考書目
譯自: Protectionism
主題 保護貿易 csht
Alt Author Bhagwati, Jagdish N., 1934-
王世華 譯
常蕊 譯
鄭葵方 譯
Alt Title Protectionism
Mao yi bao hu zhu yi
Record:   Prev Next