Record:   Prev Next
作者 馬東岐 編著
書名 中华商标与文化 / 马东岐, 康为民编著
出版項 北京市 : 中囯文史出版社, 2007
國際標準書號 9787503418242 (平裝) : 人民幣26.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  757.24 365    在架上    30550112147838
 人文社會聯圖  492.5 7152 2007    在架上    30610010254407
版本 北京第1版
說明 [16], 394面 : 圖 ; 21公分
附註 拼音題名: Zhonghuashangbiao yuwenhua
主題 商標 -- 中國 -- 歷史 csht
Alt Author 康為民 編著
Alt Title Zhonghuashangbiao yuwenhua
Zhong hua shang biao yu wen hua
Record:   Prev Next