Record:   Prev Next
作者 張徐 著
書名 中国政府主权外债风险管理硏究 / 张徐著
出版項 北京 : 中国稅务出版社, 2010
國際標準書號 9787802355378 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  564.592 1128 2010    在架上    30610010297893
版本 第1版
說明 [8], 197面 : 圖, 表 ; 24公分
系列 稅收学术硏究系列
稅收学术硏究系列
附註 拼音題名: Zhong guo zheng fu zhu quan wai zhai feng xian guan li yan jiu
含參考書目
館藏: 2010北京第1刷. HS(S)
主題 外債 -- 中國 csht
Alt Title Zhong guo zheng fu zhu quan wai zhai feng xian guan li yan jiu
Record:   Prev Next