Record:   Prev Next
作者 張新贊 (1980-) 著
書名 在艺术化与现实化之间 : 李健吾的文学批评 / 张新赞著
出版項 北京市 : 知识产权出版社, 2014
國際標準書號 9787513027779 (平裝) : 人民幣46.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  812 8745:2    在架上    30580003133563
版本 第1版
說明 [12], 435面 ; 21公分
附註 附錄: 韩石山先生谈李健吾等4種
參考書目: 面399-428
主題 文學評論 lcstt
Alt Title 李健吾的文學批評
拼音題名: Zai yishuhua yu xianshihua zhi jian : li jianwu de wenxue piping
拼音題名: Zai yi shu hua yu xian shi hua zhi jian : li jian wu de wen xue pi ping
Record:   Prev Next