Record:   Prev Next
作者 張積家 著
書名 语言识知新论 : 一种相对论的探讨 / 张积家著
出版項 广州市 : 广东高等教育出版社, 2010
國際標準書號 9787536139312 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  800.14 1123-2 2010    在架上    30630010031605
版本 第1版
說明 [9], 738面 : 圖, 表 ; 24公分
附註 拼音題名: Yu yan ren zhi xin lun
含參考書目
主題 語言心理學 csht
Alt Title Yu yan ren zhi xin lun
Record:   Prev Next