Record:   Prev Next
作者 張立承 著
書名 省对下财政体制硏究 / 张立承著
出版項 北京市 : 经济科学出版社, 2011
國際標準書號 9787514109023 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  566.92 1101 2011    在架上    30610010270528
版本 第1版
說明 5, 164面 : 圖, 表 ; 21公分
附註 拼音題名: Sheng duixia caizheng tizhi yanjiu
含參考書目
主題 地方財政 -- 中國 csht
Alt Title Sheng duixia caizheng tizhi yanjiu
Record:   Prev Next