Record:   Prev Next
作者 張紅 (1963-) 著
書名 抗战中內迁西南的知识分子 = Kang zhan zhong nei qian xi nan de zhi shi fen zi / 张红著
出版項 南昌市 : 江西人民出版社, 2004[民93]
國際標準書號 721003014X
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  366.1 448.3    到期 04-14-21    30550111915508
版本 第1版
說明 [5], 259面 : 表 ; 21公分
人民幣18.00元 (平裝)
附註 含参考书目
主題 知識分子 -- 中國 csht
Alt Title Kang zhan zhong nei qian xi nan de zhi shi fen z
Record:   Prev Next