Record:   Prev Next
作者 張紹金 (1949-) 著
書名 周易初步 : 易学基础知识36讲 / 张绍金著
出版項 北京市 : 華齡出版社, 2007
國際標準書號 9787801785015 (平裝) : 人民幣60.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所圖書館  091.07 8766:4    在架上    30580002719487
版本 第1版
說明 [12], 209面 : 圖, 表 ; 25公分
系列 二十一世纪易学家书系
二十一世纪易学家书系
21世紀易學家書系
附註 拼音題名: Zhou yi chu bu : yi xue ji chu zhi shi san shi liu jiang
主題 易經 -- 論文,講詞等 csht
Alt Title Zhou yi chu bu : yi xue ji chu zhi shi san shi liu jiang
易學基礎知識36講
Record:   Prev Next