Record:   Prev Next
作者 張蘭田 著
書名 新业务与新视角. 资本运作稅法实务 / 张兰田著
出版項 北京市 : 法律出版社, 2010
國際標準書號 97875118085850 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  567.023 1146 2010    在架上    30660010044035
版本 第1版
說明 [8], 289面 : 表 ; 23公分
系列 国浩法律文库
國浩法律文庫
附註 拼音題名: Xin ye wu yu xin shi jiao. Ziben yunzuo shuifa shiwu
館藏: 2012第5刷. HS(LW)
主題 租稅 -- 法令,規則等 -- 中國 csht
Alt Title 資本運作稅法實務
Xin ye wu yu xin shi jiao. Ziben yunzuo shuifa shiwu
Record:   Prev Next