Record:   Prev Next
作者 張賢久 著
書名 冰上笑声 / 张賢久, 姚翠萍著 ; 于化里插图
出版項 上海 : 少年儿童出版社, 1964[民53]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  859.6 448    在架上    30550111551261
版本 第1版
說明 人民幣0.17元 (平裝)
[1], 66面 : 图 ; 18公分
附註 拼音题名: Bing shang xiao sheng
馆藏: 1965年第4刷. MH
Alt Author 姚翠萍 著
于化里 插圖
Alt Title Bing shang xiao sheng
Record:   Prev Next