Record:   Prev Next
書名 百年留影 : 照片中的20世紀 / 徐威明, 丁品主编
出版項 北京市 : 世界知识出版社, 1999[民88]
國際標準書號 750121123X
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  712.8 8535  v.1    在架上    30580001407027
 文哲所  712.8 8535  v.2    在架上    30580001407035
版本 第1版
說明 2冊 : 照片 ; 21公分
人民幣66.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Zhao pian zhong de er shi shi ji
主題 世界史 -- 照片集 csht
世界史 -- 20世紀 csht
Alt Author 徐威明 主編
丁品 主編
Alt Title Zhao pian zhong de er shi shi ji
照片中的20世紀
照片中的二十世紀
Record:   Prev Next