Record:   Prev Next
作者 徐春羽 (1905-?) 著
書名 民国武侠小说典藏文库. 徐春羽卷 / 徐春羽著
出版項 北京市 : 中国文史出版社, 2018
國際標準書號 9787503499845 (第1冊 : 平裝) : 人民幣85.00元
9787503499852 (第2冊 : 平裝) : 人民幣75.00元
9787503499869 (第3冊 : 平裝) : 人民幣67.00元
9787503499678 (第4冊 : 平裝) : 人民幣89.90元
9787503499685 (第5冊 : 平裝) : 人民幣55.00元
9787503499876 (第6冊 : 平裝) : 人民幣63.00元
9787503499883 (第7冊 : 平裝) : 人民幣65.00元
9787503499692 (第8冊 : 平裝) : 人民幣59.80元
9787503499715 (第9冊 : 平裝) : 人民幣55.00元
9787503499722 (第10冊 : 平裝) : 人民幣55.00元
9787503499739 (第11冊 : 平裝) : 人民幣55.00元
9787503499739 (第12冊 : 平裝) : 人民幣63.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  857.9 8544  v.1    在架上    30580003457483
 文哲所  857.9 8544  v.2    在架上    30580003457491
 文哲所  857.9 8544  v.3    在架上    30580003457509
 文哲所  857.9 8544  v.4    在架上    30580003457558
 文哲所  857.9 8544  v.5    在架上    30580003426124
 文哲所  857.9 8544  v.6    在架上    30580003457517
 文哲所  857.9 8544  v.7    在架上    30580003457525
 文哲所  857.9 8544  v.8    在架上    30580003425928
 文哲所  857.9 8544  v.9    在架上    30580003457533
 文哲所  857.9 8544  v.10    在架上    30580003457566

版本 第1版
說明 12冊 ; 24公分
附註 內容: 第1-3冊, 碧血鸳鸯-- 第4冊, 逃刑传-- 第5冊, 屠沽英雄-- 第6-7冊, 琥珀连环-- 第8冊, 宝马神枪-- 第9冊, 英雄台. 铁观音--第10冊, 风虎云龙--第11冊, 草泽群龙. 铁马银--第12冊, 燕双飞. 龙凤侠
徐春羽是民國武俠小說“北派”作家。1942年《立岩》畫刊曾稱讚徐春羽、還珠樓主、白羽“三君皆為第一流武俠小說家”。其小說古樸豪壯,語言不飾雕琢,頗有民間說書口吻。
主題 徐春羽 (1905-?) -- 作品集 csht
中國小說 -- 現代(1900-) csht
武俠小說 lcstt
Alt Title 徐春羽卷
Record:   Prev Next