MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  970201s1891  cc ab     000 0 chi d 
040  AS|cAS|dFSN 
245 00 新泰縣志 |b二十卷, 首一卷 /|c(清)江乾達原重修 ; 
    (清)徐致愉增纂修 
250  清光緒十七年(1891)補刊本 
300  6冊 :|b圖, 地圖 ;|c24公分 
350  |b(線裝) 
500  據乾隆四十九年(1784)本補刊 
650 7 古籍|2fsn 
700 1 江乾達|d(清)|e原重修 
700 1 徐致愉|d(清)|e纂修 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.12 125-0891  v.1    在架上    30530103438552
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.12 125-0891  v.2    在架上    30530103438560
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.12 125-0891  v.3    在架上    30530103438578
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.12 125-0891  v.4    在架上    30530103438586
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.12 125-0891  v.5    在架上    30530103438594
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.12 125-0891  v.6    在架上    30530103438602