Record:   Prev Next
書名 曹南文獻錄 八十二卷, 附錄六卷 / (清)曹縣徐繼儒輯
出版項 濟南市 : 山東大學出版社, 2009
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 927.12 0144  v.3:17    在架上    30530105696876
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 927.12 0144  v.3:18    在架上    30530105696884
 文哲所參考室  RS 671.2708 8676  v.3:18    在架上    30580002727381
 文哲所參考室  RS 671.2708 8676  v.3:17    在架上    30580002727373
版本 第1版
說明 2冊 ; 27公分
系列 山東文獻集成. 第三輯 ; 17-18
附註 影印本
山東省圖書館藏民國六年曹縣徐氏刻本
曹南文獻錄(一)與呂海寰雜抄奏稿(三)--宣統二年山東諮議局議覆暨自行提議各案--金鄉紀事合刊
曹南文獻錄(二)與東原考古錄合刊
主題 山東省 -- 文獻 -- 叢書 csht
Alt Author 徐繼儒 (清) 輯
Record:   Prev Next