Record:   Prev Next
作者 文史參考雜誌社 編著
書名 争议圆明园 / 文史参考杂志社, 中国圆明园学会编著
出版項 北京 : 人民日報出版社, 2012
國際標準書號 9787511512000 (平裝) : 人民幣39.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  928.43 024    在架上    30550112702186
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 928.43 0245    在架上    30530110958014
版本 第1版
說明 [6], 212面 : 圖, 摺頁 ; 24公分
附註 拼音題名: Zheng yi Yuan ming yuan
主題 圓明園 csht
Alt Author 中國圓明園學會 編著
Alt Title Zheng yi Yuan ming yuan
Record:   Prev Next