Record:   Prev Next
書名 龙蛇北洋 : 《泰晤士报》民初政局观察记 / 方激编译
出版項 重庆市 : 重慶出版社, 2017
國際標準書號 9787229117092 (平裝) : 人民幣88.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  628.2 0038  v.1    在架上    30560301139173
 人社中心  628.2 0038  v.2    在架上    30560301139181
版本 第1版
說明 2冊(773面) ; 24公分
主題 民國史 lcstt
北洋軍閥 lcstt
政治 lcstt
外交 lcstt
新聞報導 lcstt
Alt Author 方激 編譯
Alt Title 龍蛇北洋 : 泰晤士報民初政局觀察記
泰晤士報民初政局觀察記
拼音題名: Long she bei yang : Tai wu shi bao min chu zheng ju guan cha ji
Record:   Prev Next