Record:   Prev Next
作者 李丹 (1967-) 著
書名 构建和谐世界 : 中国与全球化的良性互动 / 李丹著
出版項 北京 : 中国社会科学出版社, 2013
國際標準書號 9787516122600 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  578.07 4077 2013    在架上    30610010329084
版本 第1版
說明 [5], 293面 : 圖, 表 ; 24公分
系列 厦门大学公共事务学院文库
廈門大學公共事務學院文庫
附註 拼音題名: Gou jian he xie shi jie : zhong guo yu quan qiu hua de liang xing hu dong
含參考書目
主題 國際關係 csht
Alt Title 中国与全球化的良性互动
Gou jian he xie shi jie : zhong guo yu quan qiu hua de liang xing hu dong
Record:   Prev Next