Record:   Prev Next
書名 社会蛻变中的台湾学校文化 / 李囯霖编著
出版項 福州市 : 福建教育出版社, 1995
國際標準書號 753341621X (平裝) : 人民幣11.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 520.9232 4061 1995    在架上    30520010694744
 近史所郭廷以圖書館  370.923208 704  v.4    在架上    30550111385850
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO 520.928 4061 1995    在架上    30600610360969
版本 第1版
說明 3, 306面 ; 21公分
系列 台湾教育研究丛书
主題 學校 -- 台灣 csht
Alt Author 李國霖 編
Alt Title 拼音題名: She hui tui bian zhong de Taiwan xue xiao wen hua
Record:   Prev Next