Record:   Prev Next
書名 中囯现代编辑学辞典 / 孙树松, 林人主编
出版項 哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 1991
國際標準書號 7207018509 (精裝) : 人民幣13.50元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  R 061.404 395    館內使用    30550112542913
版本 第1版
說明 [31], 447面 ; 20公分
附註 拼音題名: Zhongguo xian dai bian ji xue ci dian
主題 編輯 -- 字典,辭典 csht
Alt Author 林人 主編
孫樹松 主編
Alt Title Zhongguo xian dai bian ji xue ci dian
Record:   Prev Next