Record:   Prev Next
作者 馬洛 (Maurois, André, 1885-1967) 著
書名 保羅.梵樂希的方法序說 / 馬洛著 ; 林亨泰譯
出版項 臺北市 : 田園出版社, 民58[1969]
國際標準書號 NT$12 (平裝)
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  876.484 V166/ M457    在架上    30580002322282
版本 初版
說明 68面, 圖版[3]面 : 像 ; 19公分
系列 田園叢書
田園叢書
附註 譯自: Introduction à la méthode de Paul Valéry
clpw
Trans. Of Introduction à la méthode de Paul Valéry
主題 瓦萊里 (Valéry, Paul, 1871-1945) -- 學術思想 -- 文學 csht
法國文學 -- 評論 csht
Alt Author Maurois, André, 1885-1967
林亨泰 譯
Record:   Prev Next