Record:   Prev Next
作者 楊羽儀 著
書名 香港众生相 / 杨羽仪著
出版項 广州 : 廣東旅游出版社, 1985
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  929.38 633    在架上    30550112279656
版本 第1版
說明 3, 178面 ; 19公分
附註 館藏: 第2刷(1987). MH
拼音題名: Hong Kong zhong sheng xiang
主題 香港 -- 描述與遊記 csht
Alt Title Hong Kong zhong sheng xiang
Record:   Prev Next