MARC 主機 00000nam 2200000 a 4500 
008  100815s1997  ch a   b  0   chi d 
040  AS|cAS 
100 10 楊媖媖|e撰 
245 10 台灣北部區域場址效應研究 /|c楊媖媖撰 
260  中壢市 :|b撰者,|c民86[1997] 
300  vii, 159面 :|b圖 ;|c30公分 
500  指導教授: 王乾盈博士 
502  碩士論文--國立中央大學地球物理研究所 
504  含參考文獻 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 地球所圖書館  354.46 4644 1997    在架上    30310100105995