Record:   Prev Next
作者 武立波 (1978-) 著
書名 世界宗教十三讲 / 武立波著
出版項 北京市 : 中囯物资出版社, 2011
國際標準書號 9787504738615 (平裝) : 人民幣32.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  207 8336:2    在架上    30580002875669
版本 第1版
說明 [7], 251面 ; 24公分
附註 拼音題名: Shi jie zong jiao shi san jiang
參考書目: 面249-251
主題 宗教 -- 世界 csht
Alt Title Shi jie zong jiao shi san jiang
Record:   Prev Next