Record:   Prev Next
書名 梯山汪氏家譜 [微縮資料] 十五卷 / 汪國蔚纂修
出版項 [波士頓 : 哈佛燕京圖書館, 2002]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館視聽室  MF 083.4 2734  v.2(ROLL 6159)    在架上    30530105356885
說明 1捲盤式微捲 ; 35糎
附註 清乾隆12年(1747)修, 鈔本
原分4冊1函
書背題名: 梯山汪氏族譜
主題 汪氏 -- 譜系 csht
Alt Author 汪國蔚 纂修
Alt Title 梯山汪氏族譜
Record:   Prev Next