Record:   Prev Next
書名 简明中国近代经济史 / 况浩林著
出版項 北京市 : 中央民族学院出版社, 1989[民78] (1991第2刷)
國際標準書號 7810010603
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 332.2976 1351    在架上    HPE0313720
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  332.2 181-2    在架上    30550111071666
版本 第1版
說明 3, 422面 : 表 ; 21公分
人民幣4.15元 (平裝)
附註 拼音题名: Jianming zhongguo jindai jingji shi
主題 經濟地理 -- 中國 -- 近代(1600-) csht
Alt Author 況浩林 著
Alt Title 中國近代經濟史
Jian ming zhong guo jin dai jing ji shi
Record:   Prev Next