Record:   Prev Next
作者 東史郎 (1912-) 著
書名 东史郎战地日记 1938.10-1939.9 / 东史郎著 ; 纪廷许, 王丹丹, 王键译
出版項 北京 : 世界知识出版社, 2000[民89]
國際標準書號 7501213437
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  856.587 235    在架上    30550111603013
 文哲所  628.5 8784-2    在架上    30580001557433
版本 第1版
說明 [9], 280面, 图版[4]面 ; 21公分
人民幣16.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Dong shi lang Zhan di Ri ji
主題 東史郎 (1912-) -- 日記 csht
中日戰爭(1937-1945) csht
Alt Author 紀廷許 譯
王丹丹 譯
王鍵 譯
Alt Title Dong shi lang Zhan di Ri ji
Record:   Prev Next