Record:   Prev Next
作者 王文學 (1941-) 著
書名 农村改革与发展若干思考 / 王文学著
出版項 北京市 : 人民出版社, 1996[民85]
國際標準書號 7010024588
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  431.1 1007    在架上    30560300440994
版本 第1版
說明 [7], 558面 ; 21公分
人民幣29.80元 (精裝)
附註 拼音题名: Nongcun gaige yu fazhan ruogan sikao
主題 農村改良 -- 中國大陸 csht
Alt Title Nongcun gaige yu fazhan ruogan sikao
Record:   Prev Next