Record:   Prev Next
作者 任亞平 主編
書名 內蒙古自治区志. 共产党志 / 任亚平主编 ; 王树青, 沈正副主编
出版項 呼和浩特市 : 內蒙古人民出版社, 1999[民88]
國際標準書號 7204044525
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館三樓方志區  G 927.51108 027  v.2    在架上    30550111712434
版本 第1版
說明 [41], 726面, 彩色图版26面, 摺地图[1]叶 : 图 ; 27公分
人民幣180.00元 (精裝)
系列 內蒙古自治区地方志丛书
附註 拼音题名: Nei meng gu zi zhi qu zhi gong chan dang zhi
主題 內蒙古自治區 -- 方志 csht
Alt Author 王樹青 副主編
沈正 副主編
Alt Title Nei meng gu zi zhi qu zhi gong chan dang zhi
Record:   Prev Next