Record:   Prev Next
書名 中外装饰图案资料 / 瞿顺发编绘
出版項 上海市 : 上海书画出版社, 1987
國際標準書號 7805120420 (平裝) : 人民幣1.40元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  757.51 879    在架上    30550112675960
版本 第1版
說明 94面 : 圖 ; 19公分
系列 大世界画库
大世界畫庫
附註 拼音題名: Zhong wai zhuang shi tu an zi liao
主題 裝飾 csht
Alt Author 瞿順發 編繪
Alt Title Zhong wai zhuang shi tu an zi liao
Record:   Prev Next