Record:   Prev Next
書名 越南语汉越词词典 = T̀ư đỉên T̀ư Hán-Vịêt / 祁广谋编
出版項 北京 : 商务印书馆, 2017
國際標準書號 9787100129145 (精裝) : 人民幣138.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖參考書區  R 803.7939 3700 2017    館內使用    30630010085304
 人社中心  R 803.7939 3700    館內使用    30560301154800
版本 第1版
說明 [6], 563面 : 表 ; 22公分
主題 越南語 lcstt
漢語 lcstt
詞典 lcstt
Alt Author 祁廣謀 (1963-) 編
Alt Title 漢越詞詞典
T̀ư đỉên T̀ư Hán-Vịêt
Record:   Prev Next