Record:   Prev Next
書名 叢書人物傳記資料類編. 仕宦卷 / 本社影印室編
出版項 北京 : 國家圖書舘出版社, 2010
國際標準書號 9787501342280 (全套 : 精裝) : 人民幣1200.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.08 0521  v.2:1    在架上    30530105739551
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.08 0521  v.2:2    在架上    30530105739569
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.08 0521  v.2:3    在架上    30530105739577
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.08 0521  v.2:4    在架上    30530105739585
 近史所郭廷以圖書館  982.3108 886  v.1    在架上    30550112460173
 近史所郭廷以圖書館  982.3108 886  v.2    在架上    30550112460181
 近史所郭廷以圖書館  982.3108 886  v.3    在架上    30550112460199
 近史所郭廷以圖書館  982.3108 886  v.4    在架上    30550112460207
版本 第1版
說明 4冊 ; 21公分
附註 含索引
內容: 1,大臣法則 八卷/(清)謝文洊撰--2,歷代壽考名臣錄/(清)洪梧等輯--懷古錄 三卷/(元)謝應芳編--表忠錄 一卷/(清)吳嵩梁輯--擴廓帖木兒列傳 一卷/(明)趙士喆撰--周恭節公年譜 一卷/(明)吳達可編;(清)周登瀛增定--毛文龍孔有德列傳 一卷/(明)趙士喆撰--明范文忠公畫像宦蹟圖題詞 一卷/(清)黃彭年撰--3,忠烈編 四卷/(清)胡長新輯--偁東餓夫傳 一卷/(明)章正宸撰--向若水公崇祀賢祠錄 一卷/(清)水寶璐輯--表忠錄 一卷續錄一卷附錄一卷/(清)胡長新輯--4,愍忠錄 二卷/(清)佚名撰--詠梅軒景忠錄 二卷/(清)謝蘭生撰--邑侯于公政績紀略 一卷/(清)戴兆祚撰--陳榕門先生年譜 一卷/朱蔭龍編--自記年譜 一卷/(清)孫玉庭撰--三臣傳 一卷/魏元曠撰--國朝河臣記 一卷/周馥撰--壽考附錄 一卷/徐建生編--人名索引
主題 中國 -- 傳記 csht
Alt Author 謝文洊 (清) 撰
洪梧 (清) 輯
謝應芳 (1296-1392) 編
吳嵩梁 (清) 輯
趙士喆 (明) 著
吳達可 (明) 編
周登瀛 (清) 增定
黃彭年 (清) 撰
胡長新 (清) 輯
章正宸 (明) 撰
水寶璐 (清) 輯
佚名 (清) 撰
謝蘭生(清) 撰
戴兆祚 (清) 撰
朱蔭龍 編
孫玉庭 (清) 撰
魏元曠 (?-1933?) 撰
周馥 (1837-1921) 撰
徐建生 編
國家圖書館出版社影印室 編
Alt Title 大臣法則
歷代壽考名臣錄
懷古錄
表忠錄
擴廓帖木兒列傳
周恭節公年譜
毛文龍孔有德列傳
明范文忠公畫像宦蹟圖題詞
忠烈編
偁東餓夫傳
向若水公崇祀賢祠錄
表忠錄
愍忠錄
詠梅軒景忠錄
邑侯于公政績紀略
三臣傳
國朝河臣記
壽考附錄
Record:   Prev Next