Record:   Prev Next
書名 语录四种 / 童雪译注
出版項 武汉市 : 湖北辞书出版社,1997[民86]
國際標準書號 7540302232
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  830 0010    在架上    30560300233688
版本 第1版
說明 5, 436面 ; 21公分
人民幣15.00元 (平裝)
Alt Author 童雪 譯注
Alt Title Yulu Si Zhong
Record:   Prev Next