Record:   Prev Next
書名 变革中的中囯公共政策 / 马德普, 霍海燕, 高卫星主编 ; 纪翠荣副主编
出版項 北京市 : 中囯经济出版社, 1998[民87]
國際標準書號 7501740925
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  323.19 365    在架上    30550111435432
版本 第1版
說明 [9], 533面 ; 20公分
人民幣27.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Bian ge zhong de zhong guo gong gong zheng ce
Alt Author 馬德普 主編
霍海燕 主編
高衛星 主編
紀翠榮 副主編
Alt Title Bian ge zhong de zhong guo gong gong zheng ce
Record:   Prev Next