Record:   Prev Next
作者 羅愛林 (1964-) 著
書名 俄囯封建晚期农村公社研究(1649-1861) / 罗爱林著
出版項 桂林市 : 广西师范大学出版社, 2007[民96]
國際標準書號 9787563369355
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  334.4 909.1    在架上    30550112245038
 文哲所  431.8 8597    在架上    30580002602196
版本 第1版
說明 [8], 340面 ; 21公分
人民幣35.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Eguo fengjian wanqi nongcun gongshe yanjiu
含參考書目
主題 農村 -- 俄國 csht
農業社會學 -- 俄國 csht
Alt Title Eguo fengjian wanqi nongcun gongshe yanjiu
Record:   Prev Next